Skarbówka może obciążyć podatkiem przedsiębiorców, którym zostanie umorzona subwencja w ramach Tarczy Finansowej PFR. Interpretację w tej sprawie wydała Krajowa Informacja Skarbowa – według „Rzeczpospolitej”. Za przychód, od którego trzeba uiścić daninę, uznano umorzoną część pomocy. Kwota wsparcia, która nie zostanie darowana, nie zostanie więc obciążona podatkiem. Interpretacja odnosi się do zapytania, złożonego przed jednego z przedsiębiorców.

Według kryteriów Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorca może uzyskać umorzenie do 75 proc. subwencji, jeśli spełni wymagania uzyskania pomocy (jak kontynuacja działalności, utrzymanie zatrudnienia po roku).

Maksymalna wielkość pomocy PFR w uruchomionej wiosną tarczy dla firm mikro wynosiła 324 tys. zł, a dla MŚP: 4-8 proc. rocznego obrotu.

Konieczność uiszczenia podatku od umorzonych kwot oznaczałaby więc dodatkowy koszt dla firm, które i tak mogły mieć kłopoty z płynnością – przypomnijmy, że warunkiem starania się o pomoc z PFR był m.in. spadek przychodów co najmniej o 25 proc. w związku z pandemią.

Kwota podatków, które mogłyby zasilić budżet państwa w związku z umorzonymi subwencjami, jest niemała. Do początku sierpnia br. z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju skorzystało 346 tys. firm. Wartość wypłaconych subwencji wyniosła 60,5 mld zł – w tym 18,7 mld zł wzięły firmy mikro, a 41,8 mld zł – MŚP.