Przygotowano nowe przepisy, które dają organom skarbowym większe uprawnienia – informuje „Rzeczpospolita”. Np. w razie zaległości podatkowych na sumę ponad 5 tys. zł skarbówka będzie mogła zająć towar przedsiębiorcy. Taka opcja ma być dopuszczalna wówczas, gdy zaległości nie da sie wyegzekwować w inny sposób i obowiązywać tymczasowo (do 36 godz.).

Nowelizacja pozwoli także kontrolerom na zakupy incognito. Tajemniczy klient z urzędu skarbowego będzie mógł sprawdzić, czy przedsiębiorca należycie rejestruje transakcję. Kontrolerzy już teraz tak robią, nowością będzie sporządzenie protokołu, który nie podlega zaskarżeniu.

Inna nowość to wprowadzenie procedury jednego postępowania sprawdzającego, zamiast obecnie obowiązujących dwóch: czynności sprawdzających i postępowania kontrolnego. Ma to ułatwić kontrole. Projekt zmian trafił do konsultacji międzyresortowych.

Źródło: Rzeczpospolita