Alstor wprowadził do sprzedaży skalowalne biblioteki taśmowe AIT-2 Library Pro firmy Overland, w których zastosowano wydajne napędy Sony AIT-2. Biblioteki mają budowę modułową – moduły podstawowe zawierają jeden lub dwa napędy AIT-2 i magazynek na 19 kaset (po 50 GB bez kompresji każda). Moduł podstawowy może występować także jako tzw. moduł pojemnościowy – bez napędów, lecz z samym magazynkiem. Rozbudowa wymaga jedynie dodania modułu w dowolnej konfiguracji. Możliwa jest także rozbudowa dowolnego modułu o jeden lub dwa napędy (jeśli zainstalowany jest moduł tylko z magazynkiem). Maksymalna możliwa do uzyskania pojemność to 9 modułów po 19 kaset, czyli 8,55 TB. Transfer danych dla jednego napędu wynosi 6 MB/s. Oba typy modułów podstawowych umożliwiają pracę w trybie sekwencyjnym – bibliotek widziana jest jako jeden napęd o ogromnej pojemności. Biblioteki podłącza się z wykorzystaniem interfejsu SCSI LVD/SE lub HVD, jest też możliwość podłączenia do Fibre Channel za pomocą modułu SANPiper (SCSI-FC bridge).
Ceny resellerskie netto pojedynczych podstawowych modułów wynoszą:
– Moduł AIT-2 Library Pro desktop z jednym napędem AIT-2 – 9 256 dol.,
– Moduł AIT-2 Library Pro desktop z dwoma napędami AIT-2 – 13 891 dol.,
– Dodatkowy napęd AIT-2 – 6 615 dol.,
– Moduł pojemnościowy – 4 368 dol.,
– Moduł kontrolny wymiany kaset (pojedynczy) – 1 281 dol.