Grupa Simple osiągnęła w 2017 roku 46,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jest to o ponad 30 proc. więcej niż w 2016 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 3,1 mln zł. To oznacza prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Wtedy skonsolidowany zysk netto był na poziomie 0,6 mln zł.

„Tak dobry wynik jest efektem sukcesów handlowych, jakimi Grupa mogła pochwalić się w ciągu całego minionego roku oraz zwiększenia marżowości projektów i wydajności na wdrożeniach, a także znaczącej redukcji kosztów, dzięki której wygenerowaliśmy zysk netto w wysokości ponad 3 mln zł”  – ocenia Rafał Wnorowski, prezes zarządu Simple S.A.

Grupa Simple zbudowała sobie portfel zamówień o wartości ponad 26 mln zł, co daje jej dobre perspektywy na 2018 rok. (Dla porównania, w 2016 roku backlog wynosił 14 mln zł.) W tym roku spółka zamierza jeszcze efektywniej działać w zakresie pozyskiwania i obsługi projektów publicznych. Spodziewa się przyśpieszenia w obszarze przetargów na informatyzację szkół wyższych w ramach unijnego programu POWER oraz w zakresie dofinansowań dla szpitali w projektach regionalnych. Dlatego zamierza rozbudować swój zespół o kolejnych specjalistów.

Poza pozyskiwaniem kontraktów w przetargach i konkursach, grupa będzie także realizowała plan zwiększania przychodów dzięki działaniom cross- i up-sellingowym.