W związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która nakłada na płatnika obowiązek wymiany danych z ZUS-em przy wykorzystaniu programów Płatnik i Płatnik Przekaz Elektroniczny Simple przygotowała pakiet usług umożliwiających zrealizowanie wymagań ustawy.
Simple przygotowuje klientów do eksploatacji oprogramowania Simple-System Obsługa Ubezpieczeń oraz konfiguruje programy Płatnik i Płatnik Przekaz Elektroniczny, a także szkoli w zakresie przesyłania dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych dla ZUS drogą elektroniczną.