Aż 98 proc. MŚP planuje w ciągu najbliższych 2 lat informatyzować wybrane obszary w swoich firmach – według badania Konica Minolta.

Ponad 50 proc. ankietowanych zamierza inwestować w systemy bezpieczeństwa i ochrony informacji.

W przypadku małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników) kolejnymi ważnymi obszarami są logistyka i realizacja sprzedaży (46,3 proc.), finanse i kontroling – 41,7 proc. i zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji (40,5 proc.).

Dla firm średnich najważniejsze obszary poza bezpieczeństwem to obsługa klienta (46,7 proc.), finanse i kontroling (43,2 proc.) oraz logistyka i realizacja sprzedaży (40,5 proc.).

Zarówno małe jak i średnie przedsiębiorstwa w najmniejszym stopniu planują informatyzować działania HR (odpowiednio 20 proc. i 24,3 proc.).

Dlaczego chcą się cyfryzować
 
Jako najważniejsze korzyści biznesowe z cyfryzacji przedsiębiorstw przedstawiciele małych firm wymieniali zwiększoną efektywność operacyjną (53,2 proc.) i pozyskiwanie nowych klientów (46%), a średnich – zmianę wizerunku firmy (44,7 proc.) oraz – tak jak w przypadku małych – zwiększoną efektywność (43,4 proc.).
 

Potrzebują obsługi faktur

Wśród cyfrowych technologii potrzebnych najpilniej małe firmy wymieniają obsługę faktur i dokumentów finansowych (41,1 proc.), komunikację z pracownikami (40,3 proc.) i szczegółowe analizy i raportowanie (38,7 proc.).

Średnie podmioty po obsłudze faktur i dokumentów finansowych (43,3 proc.) i komunikacji z pracownikami (39,5 proc.), najczęściej wskazują na szkolenia (38,2 proc.).
 

MŚP chcą więcej chmury
 
Coraz więcej przedstawicieli MŚP przekonuje się do rozwiązań chmurowych – wynika z badania.

Tylko 7 proc. uważa, że nie jest to bezpieczne rozwiązanie, a 31,5 proc. ankietowanych jest zdania, że wszystko zależy od wiedzy użytkowników na temat zabezpieczeń.

Aż 61 proc. firm jest raczej lub zdecydowanie pozytywnie nastawionych do przechowywania danych w chmurze.
 
Chmura jest też dla MŚP najbardziej odpowiednią infrastrukturą IT.

Wśród małych firm wskazało ją 41,1 proc., przy 40,3 proc deklarujących przywiązanie do infrastruktury własnej (on-premise) i 18,5 proc. stawiających na rozwiązanie hybrydowe. W średnich firmach kolejność wyglądała identycznie przy proporcjach: 36,8 proc. / 35,5 proc. / 27,6 proc..
 
Przedsiębiorcy stawiają też na inteligentne systemy zarządzania informacjami. Firmy do 50 osób w 71,8 proc. doceniają zdalny dostęp, a 51,6 proc. z nich wskazuje szyfrowanie danych oraz w tym samym stopniu (51,6 proc.) kontrolę dostępu jako kluczowe zalety systemów zarządzania dokumentami.

Średnie firmy wskazują identyczne atuty w proporcji: 73,7 proc. / 52,6 proc. / 50 proc.

Koszty największą obawą
 
Mimo bardzo pozytywnego nastawienia do informatyzacji w MŚP, transformacji cyfrowej towarzyszą obawy.

Na wysokie koszty wdrożeń wskazuje 45,2 proc. małych firm i 52,6 proc. średnich.

Trudność w oszacowaniu potencjalnych korzyści, jakie niesie za sobą cyfryzacja, wymienia 34,7 proc. przedsiębiorstw do 50 pracowników i 31,6 proc. zatrudniających większą liczbę osób.

Co ciekawe, mimo problemów z pozyskaniem fachowców, niewielkim problemem okazuje się brak wiedzy na temat rozwiązań IT odpowiednich dla prowadzonego biznesu – 20,2 proc. oraz 15,8 proc.

MŚP są świadome zagrożeń
 
Ponad 90 proc. ankietowanych przedsiębiorstw jest świadomych ryzyka związanego z utratą danych, a 56,5 proc. podjęło już odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia danych (54,8 proc. wśród małych firm i 59,2 proc. wśród średnich).

Mimo świadomości zagrożenia wciąż 34,5 proc. przedsiębiorstw (35,5 proc. / 32,9 proc.) nie podjęło odpowiednich działań.
 
Przedsiębiorcy są otwarci na outsourcing
 
Pięć na sześć przedsiębiorstw wykazało gotowość do przyjęcia wsparcia od firmy zewnętrznej w zakresie utrzymania infrastruktury IT i bezpieczeństwa danych.

Z tego 59 proc. powierzyłaby jej usługi monitorowania i utrzymania środowiska IT, a 38 proc. usługi związane z bezpieczeństwem sieci komputerowej. Blisko 35 proc. postawiłaby na outsourcing w zakresie przechowywania i backupu danych.
 
——————————————————————


Dane zawiera raport Konica Minolta „Od prowizorycznej do świadomej transformacji w sektorze MŚP”.