Innergo Systems zbuduje, uruchomi i obejmie obsługą serwisową sieć transmisji danych IP MPLS w standardzie przemysłowym w obiektach energetycznych PGE Dystrybucja. Wdrożenie dotyczy warstwy transportowej tzw. sieci technologicznej. To wydzielona część infrastruktury do obsługi krytycznych procesów produkcji i dystrybucji energii. Sieć będzie złożona z ponad 200 przełączników IP MPLS Nokia.

Integrator został wyłoniony w postępowaniu na „Rozwój szkieletu sieci OT poprzez zaprojektowanie rozwiązania, dostawę, instalację, wdrożenie przemysłowych przełączników sieciowych wraz z serwisem”.

Oferty otwarto w październiku 2019 r. Złożyli je:

– Innergo Systems (7,69 mln zł brutto)
– Exatel (4,67 mln zł)
– konsorcjum Comp i Enigma Systemy informacji (8,47 mln zł)
– konsorcjum OPTeam i ECI Telecom (10,14 mln zł).

PGE Dystrybucja przygotował na realizację zamówienia 7,75 mln zł. Oferta Exatela została odrzucona. Jako wykonawcę w styczniu br. wybrano Innergo Systems. W lutym br. KIO odrzuciła odwołanie konsorcjum Compa. W kwietniu br. PGE Dystrybucja zawarło umowę z Innergo Systems.

Sieć technologiczna służy do sterowania wszystkimi urządzeniami oraz przekazywania danych pomiarowych w systemie energetycznym. PGE Dystrybucja dysponuje już siecią IP MPLS w oddziałach i rejonach energetycznych. Projekt pozwoli rozbudować ją do stacji energetycznych w terenie, w których pracują urządzenia elektroenergetyczne zapewniające przesyłanie i dystrybucję energii.

Przełączniki będą odpowiadać za utrzymanie stabilnego połączenia pomiędzy głównymi punktami zasilania a serwerami zarządzającymi. Zostaną także wykorzystane przez centralne systemy OT spółki.