Budżety reklamowe sklepów z elektroniką w styczniu 2018 r. były największe w całej branży handlowej – miały 36 proc. udziału w wydatkach na reklamę, wyprzedzając dyskonty (28 proc.). – według danych Instytutu Monitorowania Mediów.

W pierwszej piątce firm, które przeznaczyły najwięcej na reklamę w styczniu br., znalazły się trzy sieci detaliczne z elektroniką. Najwięcej wydał Media Expert – ponad 32 mln zł. Dużo mniejsze nakłady poniosły RTV Euro AGD (ok. 18 mln zł) i Media Markt (ponad 15 mln zł).

Środki reklamowe detalistów z branży elektronicznej były wyraźnie niższe – co nie zaskakuje – w porównaniu z grudniem ub.r. Wówczas np. Media Expert wydał ponad 50 mln zł.

Podane wartości obejmują prasę, radio i telewizję (czyli nie uwzględniają reklamy internetowej). Wydatki są podawane według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów, zatem nie uwzględniają ewentualnych rabatów. Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam admonit IMM w okresie 1-31 stycznia 2018 r.