Rynek sieci zarządzanych w chmurze powiększy się z 21,6 mld dol. w 2022 r. do 36,3 mld dol. w 2027 r. – prognozuje MarketsandMarkets. Średni roczny wzrost wydatków wyniesie tym samym 10,9 proc. co roku, a w ciągu 5 lat w sumie 68 proc.

Jak stwierdzono, firmy szybko wdrażają rozwiązania sieciowe zarządzane w chmurze, aby usprawnić swoje procesy biznesowe oraz zapewnić klientom lepsze i sprawniejsze usługi. Ponadto korzyści, takie jak oszczędności, poprawa wydajności i elastyczności oraz skrócenie przestojów, zwiększyły zapotrzebowanie na rozwiązania, jak i usługi sieciowe zarządzane w chmurze.

Przewiduje się, że segment rozwiązań będzie miał największy udział w rynku w ciągu najbliższych 5 lat (drugi segment rynku wyodrębniony w analizie to usługi).

Jeśli chodzi o tryb wdrożenia, to segment chmury prywatnej powinien pokazać najszybszy wzrost do 2027 r. Przedsiębiorstwa wybierają tę opcję, ponieważ zapewnia ona bezpieczną i scentralizowaną infrastrukturę pamięci masowej. Dążenie firm do lepszej kontroli nad danymi i zmniejszenia ryzyka ich utraty oraz problemów związanych ze zgodnością będzie napędzać rozwój segmentu – uważa MarketsandMarkets.