Gotowa jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która ma zapewnić dostęp do szybkiego, bezpiecznego i darmowego internetu wszystkim szkołom w Polsce. NASK Państwowy Instytut Badawczy – operator OSE – zakończył testy odbiorcze sieci szkieletowej i systemów bezpieczeństwa. Do sierpnia br. odebrał od wykonawców całość usług kolokacji, świadczonych na potrzeby budowy węzłów.

Centra danych do tego celu zostały wybrane w przetargach. Na liście znaleźli się: T-Mobile, Exea, Inea, Sinersio, Politechnika Białostocka, Kielecki Park Technologiczny, Park Naukowo-Techniczny Opole, Safe Center oraz Sprint. Umowy z wykonawcami podpisano na 10 lat. Centralny węzeł OSE został zlokalizowany w Data Center Praga Północ w Warszawie, należącym do NASK.
 

Comp i Infradata na kluczowych węzłach

Na bazie udostępnionych powierzchni kolokacyjnych zainstalowano węzły sieci IP/MPLS oraz węzły bezpieczeństwa. Infrastruktura aktywna wraz z zestawionymi łączami pomiędzy węzłami umożliwiła stworzenie szkieletu OSE.

Infrastruktura sieci IP/MPLS została oparta na rozwiązaniach Junipera i wdrożona przez Comp.

Oferta integratora warta 21,5 mln zł została wybrana w przetargu, w którym rywalizowali także Integrated Solutions (19,6 mln zł), Atende (24,9 mln zł) i Dimension Data (29 mln zł).

Z kolei systemy bezpieczeństwa zostały dostarczone przez Infradatę i zbudowane na bazie produktów Fortineta, F5 i Infoblox. W postępowaniu dotyczącym tego obszaru Infradata złożyła ofertę wartą 70,8 mln zł.

W przetargu startowali także Comp (68,9 mln zł), Integrated Solutions (73,8 mln zł), Atende (75,2 mln zł), Wasko (91,4 mln zł) oraz Intertrading Systems Technology (115,3 mln zł).
 
NASK w obu postępowaniach odrzucił oferty konkurentów. Umowy z wykonawcami oprócz dostawy i wdrożenia rozwiązań obejmują także 5 lat gwarancji.
 
Proces podłączania szkół do OSE rozpoczął się w ub.r. i ma zakończyć się w przyszłym roku. Obecnie umowy na korzystanie z sieci podpisało ok. 10 tys. szkół, z tego blisko 3,5 tys. już używa połączeń, a ponad 3 tys. ma niezbędny sprzęt i czeka na udostępnienie sygnału przez operatorów. Zgodnie z projektem OSE od internetu o przepustowości 100 Mb/s ma zostać podpiętych w sumie 19,5 tys. placówek.

Koszty utrzymania sieci wyceniono na 1,3 mld zł przez 10 lat. OSE jest gotowa na 3 miesiące przed planowanym terminem.