1 czerwca biuro SHH zostanie przeniesione do nowej siedziby we wrocławskim Śródmieściu. Oto adres: ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, tel. (0-71) 341-77-22, faks (0-71) 341-77-25. Adres strony internetowej (www.shh.pl) pozostanie niezmieniony. Firma świadczy usługi komputerowego, techniczno-graficznego opracowywania danych.