Sferis w I kw. 2017 r. zwiększył sprzedaż o 57 proc. rok do roku – podał Action. Według informacji spółki wzrost jest szczególnie widoczny w kanale internetowym: liczba sprzedanych produktów była wyższa o 42 proc. w porównaniu do I kw. 2016 r., a liczba zamówień – o 56 proc. Ilość unikalnych pozycji towarowych zwiększyła się o 52 proc., natomiast współczynnik konwersji – o 82 proc.

Informując o wynikach w ujęciu procentowym Action nie podaje jednak kwot. Trzeba także pamiętać, że jeszcze na początku br. poprzez Sferis Action wyprzedawał zapasy magazynowe zgromadzone przed 1 sierpnia ub.r., co przyczyniło się do zwiększenia obrotów detalisty w porównaniu rok do roku.

W 2016 r. Sferis zwiększył sprzedaż o 31 proc. wobec 2015 r. – według danych Actionu.

Rozwój sieci detalicznej Sferisu jest jednym z filarów nowej strategii Actionu (drugim jest sprzedaż poprzez resellerów). Dystrybutor ogranicza współpracę z innymi dużymi detalistami w zasadzie do oferty marek własnych.

W planie jest połączenie Actionu i Sferisu, co na razie nie jest możliwe ze względu na brak akceptacji rady wierzycieli dla całego planu restrukturyzacji Action S.A., na co spółka wciąż czeka.