Instytut Pamięci Narodowej wybrał zwycięskie oferty w przetargu na serwis pogwarancyjny sieciówki, serwerów, storage'u, bramek pocztowych. Wykonawcy mają zajmować się opieką nad infrastrukturą instytutu przez rok, do 30 września 2020 r.

Największą kwotę IPN przeznaczył na serwis komponentów systemu pamięci masowych, sprzętowego środowiska wirtualizacji, sieci SAN i serwerów IBM (cz. 1 przetargu).

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Goldenore, wartą 352,8 tys. zł. Dużo więcej proponował Matic (487,1 tys. zł). Znacznie przekraczało to jednak budżet IPN na ten cel, który wynosił 356,7 tys. zł.

W przypadku serwisu urządzeń Cisco w sieci LAN i WAN wybór IPN padł na ofertę polskiego oddziału Dimension Data za 26,8 tys. zł. Międzynarodowy integrator wyraźnie przebił ceną IT Solution Factor (66,4 tys. zł) i AppNet (79,7 tys. zł).

IPN był gotów wydać na serwis Cisco trochę ponad 81 tys. zł.

 

Poniżej i powyżej budżetu

W postępowaniu dotyczącym serwisu serwerów HP (cz. 6) i bramek pocztowych w klastrze Fortimail 200D (cz. 7) IPN wybrał oferty IT Solution Factor.

W postępowaniu dotyczącym HP oferta IT Solution Factor (48,7 tys. zł) okazała się dwa razy tańsza od propozycji łódzkiej spółki Niver (98,2 tys. zł). Była również znacznie niższa niż budżet IPN na ten cel: 130 tys. zł.

W przypadku Fortimail 200D IT Solution Factor złożył ofertę wartą 27,8 tys. zł. Został wybrany mimo że IPN chciał wydać na ten serwis nieco ponad 16 tys. zł.

Kryterium wyboru w każdym przypadku była cena (60 proc.) oraz termin płatności (40 proc.).

Na razie nie rozstrzygnięto, kto ma szansę na kontrakty na serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy Della (cz. 3), serwerów Fujitsu (cz. 4) i load balancerów pracujących w klastrze Kemp 2600 (cz. 5). IPN unieważnił postępowania. Najwięcej instytut był gotów wydać na roczną opiekę nad infrastrukturą Della – 319 tys. zł.