Tech Data świadczy bezpłatną obsługę uszkodzonych produktów Kingston, objętych gwarancją TCH Components. Reklamowane towary mogą być wymienione na nowe o nie gorszych parametrach. W przypadku braku zamiennika sprzęt może być naprawiony. Czas obsługi zależy od dostępności produktu w magazynie dystrybutora lub możliwości naprawy przez producenta. Procedura reklamacyjna wygląda tak samo jak dla produktów zakupionych w Tech Data. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie faktury zakupu. Firmy, które nie współpracowały wcześniej z Tech Data muszą zarejestrować się w systemie dystrybutora.