Cezar, autoryzowany dystrybutor płyt głównych Soltek, przejął zobowiązania reklamacyjne dotyczące płyt głównych Soltek sprzedanych przez TCH Components. Naprawy gwarancyjne są realizowane w Serwisie Centralnym Cezara w Legnicy. Warunki przyjęcia płyt do naprawy znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.