ELKOTech, autoryzowany dystrybutor Intela, zapewnia darmowy serwis gwarancyjny produktów Intela kupionych w TCH Components. Aby zrealizować reklamację należy odesłać reklamowany produkt na swój koszt i przedstawić oryginalny dowód zakupu produktu w TCH Components (karta gwarancyjna, faktura). Towar będzie odesłany na koszt klienta, lub, w przypadku dokonania zakupu produktów Intela, zostanie odesłany na koszt ELKOTech. ELKOTech nie obciąża klientów żadnymi kosztami obsługi.