Przyznanie certyfikatu poprzedziło szkolenie inżyniera sieciowego polskiej firmy w siedzibie Huawei w Shenzhen w Chinach. Szkolenia obejmowały system Huawei HCS-Field Server & HCNA – Storage Ellite Camp. Sequence jest największym dystrybutorem Huawei w Polsce.