Senatorowie wprowadzili do projektu m.in. zmianę warunków renegocjacji kontraktu w ramach zamówienia publicznego. Nowela przewiduje, że będzie to możliwe wtedy, gdy zmienią się np. podatki, składki ZUS, płaca minimalna, mające z kolei wpływ na koszty wykonawcy. Według Senatu na renegocjację umowy wykonawca będzie miał 30 dni od wejścia w życie przepisów, wprowadzających ww. zmiany (w projekcie wpisano wcześniej termin 30 dni od wejścia w życie przygotowywanej nowelizacji ustawy).

Zmiana prawa zamówień publicznych przewiduje m.in., że ceny jako jedynego kryterium wyboru wykonawcy nie będzie można stosować bez ograniczeń, tak jak to w praktyce jest obecnie. Takie wymaganie zamawiający będzie musiał uzasadnić. Przewidziano również możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, gdy cena ofertowa jest rażąco niska. Ponadto zamawiający będzie mógł postawić wykonawcy warunek zatrudnienia na etacie pracowników realizujących zlecenie (co również ma zapobiec obniżaniu cen ofertowych).