Według firmy badawczej suma przychodów na rynku SDN w przedsiębiorstwach i firmach dostarczających usługi chmury w 2014 r. wyniesie 960 mln dol., a w 2018 r. – ponad 8 mld dol. Oznacza to, że średnia roczna stopa wzrostu osiągnie imponujący poziom 89,4 proc. Prognoza obejmuje ekosystem sieci definiowanych programowo, w tym fizyczną infrastrukturę, kontrolery, oprogramowanie do wirtualizacji sieci, usługi zabezpieczające, a także powiązane z SDN aplikacje i usługi.
W najbliższych latach IDC widzi spore możliwości zastosowania SDN zarówno u dostawców usług w chmurze jak i w sieciach korporacyjnych. Ponadto wraz ze wzrostem znaczenia SDN w centrach danych przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać wartość potencjalnego poszerzenia SDN na WAN, aby zapewnić większą elastyczność architektury sieci i dostaw – zwraca uwagę analityk firmy.