SAP i IBM, które dotąd wspólnie opracowywały projekty e-biznesowe, teraz rozszerzają współpracę na całą platformę mySAP.com. Porozumienie przewiduje, że IBM kupi licencje na technologię portalową od SAP Portals oraz zintegruje tę technologię ze swym produktem IBM WebSphere Portal Server. Natomiast SAP Markets nabędzie licencję na technologię WebSphere oraz wykorzysta ją do projektów i prac rozwojowych, mających na celu podniesienie efektywności internetowego łańcucha dostaw.
W wyniku tych posunięć, IBM i SAP uzupełniły związki kooperacyjne w zakresie wszystkich głównych kategorii produktów i usług oferowanych pod obiema markami. Omawiane porozumienie jest ukoronowaniem 20-letniej współpracy między firmami, która obejmuje takie produkty, jak: DB2 Universal Database, WebSphere, Lotus, Tivoli, eServer pSeries, iSeries, xSeries i zSeries, IBM Storage Products, a także usługi IBM w zakresie konsultingu biznesowego, usługi informatyczne oraz usługi finansowe (IBM Global Financing).