Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór wniosków do Ścieżki Smart w ramach programu FENG. Działanie jest skierowane do mikro-, małych i średnich firm. Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r.

W tym terminie odbędą się dwa równoległe nabory: dla pojedynczych MŚP (budżet: 2,1 mld zł) oraz realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności (budżet: 0,222 mld zł). Postępowanie dla dużych podmiotów z budżetem 445 mln zł prowadzi NCBR.

Ścieżka Smart zakłada wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw.

Firma wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) i dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, tzw. zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Poprzednio aż 87 proc. wniosków zebrało negatywne oceny

W pierwszym naborze do Ścieżki Smart aż 87 proc. wniosków otrzymało ocenę negatywną, a 86 proc. z nich nie spełniło podstawowego kryterium „projekt obejmuje moduł obligatoryjny”.

Aż 60 proc. wnioskodawców nie miało wystarczającej zdolności do finansowej realizacji projektu, a 57 proc. wniosków nie spełniało zasad zrównoważonego rozwoju.

Prawie 80 proc. wniosków nie zawierało prawidłowo opisanych i sparametryzowanych cech lub funkcjonalności świadczących o innowacyjności produktu lub procesu w skali co najmniej krajowej – informuje PARP. To niektóre ze stwierdzonych niedociągnięć.

PARP radzi, by przedsiębiorcy skupili się na opracowaniu projektów zgodnie z założeniami i wymogami programu. Zaplanowane działania muszą spełniać definicję prac rozwojowych lub/i badań przemysłowych i nie mogą być rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty – przypomina instytucja.

Więcej informacji na stronie PARP.