Schneider Electric zwija się z Rosji. Zamierza sprzedać swoją działalność handlową i produkcyjną w tym kraju lokalnemu kierownictwu. Zawarto list intencyjny w tej sprawie. Umowę muszą jeszcze zatwierdzić lokalne władze.

Francuski koncern zapewnia, że po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego wstrzymał nowe inwestycje i międzynarodowe dostawy na projekty zlokalizowane w Rosji i w Białorusi. W obu krajach zatrudnia 3,5 tys. osób.

Firma generuje ok. 2 proc. swojej sprzedaży w Rosji. W wyniku zbycia i likwidacji swojej obecności w tym kraju spodziewa się dokonać odpisu do 300 mln euro wartości księgowej netto oraz odwrócenia rezerwy związanej z tymi działaniami, szacowanej obecnie na 120 mln euro.

Dyrektor finansowa Hilary Maxson zapytana według Reutera o powrót do Rosji w przyszłości, stwierdziła, że tego nie wyklucza, jednak według niej obecnie najważniejsze jest uporządkowane wyjście z Rosji.

W I kw. 2022 r. Schneider Electric wypracował 7,6 mld euro przychodów, zwiększając sprzedaż organiczną o 10 proc. r/r.

Według Yale School of Management ponad 750 firm ograniczyło swoja działalność w Rosji. Oto aktualna lista.