Po ogłoszeniu 27 kwietnia 2022 r. zamiaru sprzedaży działalności w Rosji, 3 lipca 2022 roku Schneider Electric podpisał wiążącą umowę dotyczącą zbycia Schneider Electric Rosja na rzecz lokalnego zarządu firmy. Zamknięcie transakcji będzie uzależnione od zgód regulacyjnych i spełnienia innych warunków zamknięcia. Od 24 lutego 2022 r. firma wstrzymała nowe inwestycje w Rosji i na Białorusi, jak również międzynarodowe wysyłki nowych zamówień przeznaczonych dla tego obszaru.

W całym roku fiskalnym 2021 Schneider Electric wygenerował w Rosji około 2 proc. swojej całkowitej sprzedaży. W wyniku tej transakcji, jak również likwidacji pozostałej części obecności firmy w Rosji oraz innych bezpośrednich skutków sankcji na działalność w Rosji, firma spodziewa się odpisania do 300 mln euro wartości księgowej netto oraz dokonania odwrócenia rezerwy związanej z tymi działaniami, szacowanej obecnie na 17 mln euro (po zamknięciu transakcji kwota ta może ulec zmianie).

Schneider Electric przeznacza środki na wsparcie pracowników w Rosji i na Białorusi w trakcie całego procesu.