SAP i Business Consulting Center (BCC) zakończyły wdrożenie w systemu SAP R/3 w bydgoskich zakładach chemicznych Zachem. W pracach wdrożeniowych uczestniczyło 150 osób, w tym 30 konsultantów BCC. Prace objęły osiem jednostek gospodarczych, wchodzacych w skład Zachemu, w tym pięć fabryk. Zachem zamierza w tym roku podjąć prace nad wykorzystaniem rozwiązań handlu elektronicznego.