Największy producent oprogramowania w Europie zwiększył zysk operacyjny w II kw. 2020 r. o 8 proc. do 1,96 mld euro. Analitycy oczekiwali średnio 1,8 mld. Taki wynik osiągnięto przy przychodach większych o 2 proc. niż przed rokiem (+6,74 mld euro), dzięki temu marża operacyjna wzrosła o 1,8 pp. do 29,1 proc.

Poprawa jest związana z dużym wzrostem zapotrzebowania na chmurowe oprogramowanie (+19 proc., 2,04 mld euro). Backlog jest wyższy aktualnie o 20 proc. Przychody z licencji spadły natomiast o 18 proc. r/r (0,77 mld euro), natomiast były wyższe niż w I kw. br. mimo pandemii. Pełne wyniki firma poda w końcu lipca br.