Producent poinformował, że obecnie analizuje decyzję urzędu. Rozważa podjęcie dalszych działań. Kilka dni temu UOKiK zdecydował, że Samsung zapłaci 2,288 mln zł kary za naruszenie zbiorowych praw konsumentów. Jego zdaniem ubiegłoroczna kampania reklamowa telewizorów koreańskiej firmy mogła wprowadzić w ich błąd, naśladując rządowe przekazy dotyczące cyfryzacji. W efekcie konsumenci mogli zdecydować się na zakup, którego nie zrobiliby, gdyby nie uzyskali mylącej informacji – uzasadnia UOKiK. Kara nie jest ostateczna, Samsung może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z oświadczenia spółki wynika, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Nie zgadzając się z postanowieniem UOKiK Samsung zapewnił, że nadal będzie ściśle przestrzegać praw ochrony konsumentów.

Samsung wycofał się ze wspomnianej kampanii reklamowej telewizorów zaraz po wszczęciu postępowania przez UOKiK (w grudniu ub.r.). Urząd poinformował, że określając wysokość kary wziął to pod uwagę. Można się domyślać, że w innym wypadku kwota byłaby wyższa. UOKiK pochwalił także spółkę za współpracę podczas prowadzonego przez kilka miesięcy postępowania.