Lotus Development oferuje najnowszą wersję Lotus Sametime 2.0 – rozwiązania do wymiany informacji oraz współdzielenia aplikacji w czasie rzeczywistym. Program umożliwia korzystanie z takich funkcji jak wymiana informacji tekstowych (chat), połączenia konferencyjne, wymianę w czasie rzeczywistym informacji audio/wideo oraz całych aplikacji (np. prezentacji). Sametime 2.0 ma też funkcje współdziałające z Lotus Translation Services (LTS), która pozwala na wielojęzykową konwersację.

Ceny (VPO poziom A) wraz z roczną subskrypcją wynoszą:
– Sametime Client – 19 dol.
– Sametime Server – 6118 dol.
– Sametime Extranet Server – 12 242 dol.