To najlepszy wynik spośród wszystkich spółek grupy w regionie środkowo-europejskim. Przychody Sage Polska za okres wrzesień 2016 – marzec 2017 wzrosły o 20,5 proc. w zestawieniu rok do roku. O 27 proc. wzrosła natomiast liczba nowych klientów. Przyczyniła się do tego głównie sprzedaż w kanale partnerskim. Partnerzy sprzedali do nowych klientów w pierwszym półroczu 2017 o 58 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dzięki platformie E-Audytor, dedykowanej do sprawdzania poprawności Jednolitego Pliku Kontrolnego, spółka osiągnęła w raportowanym półroczu czterokrotny wzrost przychodów w obszarze subskrypcji rozwiązań chmurowych.

Cała Grupa Sage zanotowała w pierwszym półroczu 2017 całkowity wzrost przychodów  na poziomie 6,4 proc. osiągając 838 mln GBP, czyli około 4,21 mld zł. O 30,5 proc. r/r zwiększyły się w całej Grupie przychody ze sprzedaży w modelu abonamentowym. Migracja klientów z licencji na subskrypcje wzrosła w ostatnim półroczu o 7,5 proc. Marża operacyjna dla Sage Group wyniosła w pierwszym półroczu 25,2 proc.

„Strategia skupiona na sprzedaży rozwiązań chmurowych i pozyskiwaniu nowych klientów, dzięki inicjatywnie „Cloud First” przynosi efekty i wprowadza do organizacji dynamikę, która będzie nam towarzyszyć do końca roku obrotowego 2017” – komentuje Stephen Kelly, CEO Sage Group.

Grupa Sage buduje w Warszawie centrum badawczo-rozwojowe dla globalnych rozwiązań. Również w Warszawie zostanie zlokalizowane jedno z dwóch centrów wsparcia ITIS dla całej Grupy. Inwestycje szacowane są na ponad 30 mln zł.