Wymiar sprawiedliwości potrzebuje prawie 1,7 tys. standardowych komputerów stacjonarnych oraz blisko 1,9 tys. maszyn AiO. W sumie Centrum Zakupów dla Sądownictwa przygotowało na zakupy 16,7 mln zł.

W ogłoszonym w czerwcu br. postępowaniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów na rzecz sądów powszechnych oferty złożyła jedna firma i jedno konsorcjum. Zamawiający zakładał zawarcie umów z maksymalnie trzema wykonawcami.

W komputery zostaną wyposażone sądy apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i łódzkiej. Wykonawca ma zapewnić również usługi gwarancyjne sprzętu. Minimalna oczekiwana gwarancja dla standardowych PC wynosi 36 miesięcy, a dla AiO – 60 miesięcy.

Sądy chcą małych desktopów

Na standardowe komputery stacjonarne Centrum Zakupów dla Sądownictwa przygotowało 7,28 mln zł brutto. Wartość ofert nieco przekroczyła ten budżet.

Oferty złożyli
Konsorcjum Maxto ITS, Suntar i Alplast (7,8 mln zł)
Immitis (7,97 mln zł)

Obaj wykonawcy zaoferowali urządzenia Dell Optiflex 5080 SFF.

Kryteria wyboru desktopów SFF stanowi cena (60), certyfikat TCO (30) i zasilacz (10).

Standardowe desktopy według oczekiwań zamawiającego są to małogabarytowe urządzenia SFF z procesorem z wynikiem co najmniej 8 tys. punktów w teście Average CPU Mark. Minimalne wymagania co do komponentów to 8 GB z możliwością rozbudowy do 32 GB, 256 GB SSD plus miejsce na dodatkowy nośnik (2,5 cala albo 3,5 cala lub M.2), karta dźwiękowa 24 bit, zasilacz 150 W (sprawność min. 85 proc. przy obciążeniu 50 proc.). Dodatkowe punkty są m.in. za 200-watowy zasilacz.

AiO w rozmiarze minimum 21,5 cala

Na maszyny AiO wymiar sprawiedliwości zamierza przeznaczyć 9,46 mln zł brutto. W tym przypadku proponowane przez dostawców stawki zmieściły się w tych oczekiwaniach.

Oferty złożyli
Konsorcjum Maxto ITS, Suntar i Alplast (8,95 mln zł)
Immitis (9,09 mln zł).

Oferta obu wykonawców zakłada dostawę urządzeń Lenovo ThinkCentre M820z.

Kryteria wyboru wykonawcy to cena (60), zasilacz (10), funkcjonalność kamery (10), odporność na warunki zewnętrzne (10), certyfikat TCO (10).

Urządzenia AiO powinny mieć matowy ekran o przekątnej minimum 21,5 cala Full HD, 8 GB RAM DDR4 2133 MHz z możliwością rozszerzania do 32 GB, co najmniej 256 GB SSD pamięci masowej z partycją recovery. Procesor w teście Average CPU Mark powinien uzyskać nie mniej niż 8,5 tys. punktów.

W obu kategoriach sprzętu wymagany system to Windows 10 Professional (dopuszczono równoważny).

Dodatkowe punkty w postępowaniu na AiO przewidziano za zasilacz o mocy minimum 135 W i sprawności co najmniej 89 proc. przy 50 proc. obciążeniu (wymagane minimum to 85 proc.), wytrzymałą konstrukcję potwierdzoną testami wg normy Mil-Std-810G lub Mil-Std-810H, kamerkę Full HD i certyfikat TCO.