Poznański sąd wydał postanowienia o zatwierdzeniu układów z wierzycielami, które zostały zawarte wiosną br. przez Komputronik SA i Komputronik Biznes.

To ostatni akcent postępowania sanacyjnego obu spółek, które trwa od marca 2020 r. Teraz trzeba czekać jeszcze na uprawomocnienie się postanowień, aby sanacja zakończyła się.

Na postanowienia o zatwierdzenia układu można wnieść zażalenie w terminie dwóch tygodni do sądu okręgowego. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia można natomiast złożyć w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia (dotyczy wierzycieli).

Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny. Wówczas postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu. 

Komputronik SA i Komputronik Biznes będą musiały wówczas rozpocząć spłatę zadłużenia na warunkach uzgodnionych w układzie. Uregulowanie należności potrwa ok. 6 lat.

W II kw. 2022 r. (I kw. roku obrotowego 2022/23) Komputronik miał 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 12,1 proc. marży brutto i przychodach 393,2 mln zł.