Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie T-Mobile w sprawie 15 mln zł kary, jaką nałożył na operatora UOKiK w 2017 r. Powodem było pobieranie dodatkowych opłat za niektóre usługi mobilne bez wyraźnej zgody klientów. Były aktywowane wraz podpisaniem umowy. Początkowo operator udostępniał je za darmo, a potem naliczał opłaty. T-Mobile uważa karę za bezzasadną. Już dawno zmienił też zasady aktywacji usług zgodnie z wytycznymi UOKiK. Może odwołać się do sądu powszechnego.

W lutym br. T-Mobile zgodnie z wyrokiem sądu zapłacił 15,3 mln zł kary. Została nałożona przez UOKiK (w wysokości 21,3 mln zł) za wprowadzanie w błąd klientów co do opłat w loterii sms. Odwołanie od sądu pomogło operatorowi zmniejszyć karę o 6 mln zł.