Warszawski sąd rejonowy ogłosił upadłość CDP, dystrybutora gier. Wyznaczył sędziego komisarza i syndyka.

Wniosek o upadłość złożyła spółka. W styczniu br. CDP zwolnił większość pracowników, po tym jak CD Projekt ogłosił przełożenie premiery gry Cyberpunk 2077 na wrzesień br. CDP miał być dystrybutorem tej produkcji.

CDP działał od 2004 r. Do 2014 r. należał do grupy CD Projekt. Wówczas większościowy pakiet w spółce za 5 mln zł kupili menedżerowie dystrybutora: Michał Gembicki i Robert Wesołowski.

W 2018 r. CDP miał 48,8 mln zł przychodów, o 18 mln zł mniej niż w 2017 r., oraz -0,9 mln zł straty netto.