Imagis złożył wniosek o upadłość układową na początku września. W dniu 22 października został on oddalony przez Sąd Rejonowy w Warszawie. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że Imagis nie ma wystarczających środków, aby przeprowadzić układ z wierzycielami. Zarząd spółki nie zgadza się z tym stanowiskiem. Zapewnia, że Imagis nadal jest w stanie prowadzić działalność operacyjną.
 
Imagis jest ostatnio w złej kondycji finansowej. W I kw. br. miał 1,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, a w II kw. br. – 735 tys. zł przy przychodach na poziomie 2,1 mln zł. W tym roku sąd nie zgodził się na upadłość likwidacyjną spółki zależnej Imagisu, GPS Konsorcjum, która handlowała telefonami komórkowymi. W marcu br. urząd skarbowy naliczył jej prawie 300 mln zł niezapłaconego VAT-u za okres styczeń – wrzesień 2013 r. Rosną długi Imagisu. W końcu czerwca br. wynosiły ponad 24 mln zł.