Janusz Dygaszewicz, dyrektor departamentu programowania i koordynacji badań GUS oraz Maciej Stroiński, dyrektor ds. technicznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) zostali laureatami – wręczanej po raz 16. – nagrody im. Marka Cara. Przyznaje ją kapituła, którą tworzą m.in. laureaci z poprzednich lat. Nagroda jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Janusz Dygaszewicz został doceniony za oryginalne rozwiązania w dziedzinie informatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych w Głównym Urzędzie Statystycznym, jak również za popularyzację wiedzy o zastosowaniach nowych narzędzi IT, zwłaszcza z dziedziny statystyki i informacji o terenie. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i fachowych. Zajmował się m.in. spisem powszechnym w 2011 r. Był także szefem departamentu informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK.

Maciej Stroiński otrzymał nagrodę za współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce, aktywność na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Od 1972 r. pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest m.in. współautorem programu „Pionier: Polski Internet Optyczny”, który w 2000 r. został przyjęty przez KBN jako oficjalny program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W efekcie została zbudowana światłowodowa ogólnopolska sieć naukowa Pionier. Maciej Stroiński jest członkiem założycielem Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Ma w dorobku ponad 200 publikacji.

Nominowanymi do tegorocznej nagrody im. Marka Cara byli także:

Paweł Pisarczyk – prezes Atende Software,
Marcin Wojciechowski – kierownik działu teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Krzysztof Mączewski – dyrektor departamentu geodezji i kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego.

Nagroda została wręczona podczas XXIII Forum Teleinformatyki w Warszawie. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem: „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”.

Marek Car, tragicznie zmarły w 1997 r., był jednym z pomysłodawców Forum Teleinformatyki oraz popularyzatorem nowoczesnych technologii w Polsce.