W II kw. 2019 r. przychody S4E wyniosły 33,3 mln zł, czyli o ponad połowę mniej niż w II kw. 2018 r. (71,45 mln zł) – według wstępnych danych.

Znacznie wzrosła rentowność. Mimo dużo niższych obrotów zysk brutto na sprzedaży poprawił się z 3,7 mln zł do 4,5 mln zł. Oznacza to zahamowanie spadku marży, która rok temu niewiele przekraczała 5 proc., a w I kw. br. – 8,4 proc. VAD zmniejszył stratę netto z 2,6 mln zł w II kw. ub.r. do 1 mln zł w II kw. br.

Spółka wyjaśnia, że wyniki II kw. 2019 r. są przede wszystkim pochodną koncentracji na biznesach wysokomarżowych, jak usługi oraz stopniowej rezygnacji z projektów o niższej rentowności. Poprawił się wynik operacyjny, ograniczono koszty i zadłużenie (do 11 mln zł).

Wynik S4E obciążył odpis w wysokości 1 mln zł, aktualizujący wartość nakładów poniesionych na projekty energetyki odnawialnej. Z pominięciem tego czynnika bilans netto wyszedł na zero, a EBIDTA na plus (+0,8 mln zł).

"Przeprowadzone analizy wskazały, że kontynuacja rozpoczętych projektów w dotychczasowym kształcie nie przyniesie spodziewanych korzyści ekonomicznych i nie pozwoli na odzyskanie dotychczas poniesionych wydatków." – wyjaśnia zarząd.

Dodaje, że odpis nie jest związany z działalnością spółki w 2019 r., lecz wynika z decyzji podjętych w poprzednich latach. Nie ma charakteru gotówkowego i pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną oraz przepływy pieniężne.

Na początku maja br. doszło do zmian w zarządzie S4E. Po kilkunastu latach w firmie rezygnację złożył Paweł Piętka, a prezesem został Roman Durka.

Od 1 lipca br. w związku z przejęciem przedsiębiorstwa ABC Daty przez Roseville Investments (Also Holding), S4E przeszedł pod kontrolę międzynarodowego dystrybutora.