S4E, VAD z grupy Also, w II kw. 2020 r. miał przychody mniejsze o 43 proc. niż rok wcześniej (18,9 mln zł), wyszedł natomiast na niewielki plus w wyniku działalności operacyjnej (45 tys. zł wobec 0,7 mln zł straty przed rokiem) oraz w wyniku netto (24 tys. zł wobec prawie 1 mln zł na minusie w ub.r.). Marża brutto wzrosła o 0,2 pkt proc., do 13,7 proc.

Wyniki S4E w II kw. 2020 r. vs. II kw. 2019 r.
Przychody: 18,9 mln zł vs. 33,4 mln zł
Zysk brutto na sprzedaży: 2,6 mln zł vs. 4,5 mln zł
Marża brutto na sprzedaży: 13,7 proc. vs. 13,5 proc.
Zysk operacyjny: 45 tys. zł vs. -696 tys. zł
Zysk netto: 24 tys. zł vs. -975 tys. zł.

Zarząd S4E komentując bilans w sprawozdaniu wskazuje na niekorzystne otoczenie rynkowe w II kw. br. Informuje, że obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii spowodowały opóźnienia w realizacji projektów (m.in. w sektorze publicznym) oraz usług serwisowych i szkoleń. Te czynniki wraz z zakończeniem działalności w obszarze energetyki odnawialnej (tę decyzję podjęto jeszcze przed pandemią) przełożyły się na znaczny spadek przychodów (o 14,5 mln zł rok do roku), a w efekcie także kwoty marży brutto (o 1,9 mln zł), co częściowo skompensowano zmniejszeniem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (o 0,8 mln zł) – wyjaśnia zarząd VAD-a.

Zwrócono również uwagę na ograniczenie zadłużenia, co zmniejszyło koszty finansowe.

Zarząd informuje również, że spółka skorzystała z pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie częściowego dofinansowania wynagrodzeń i redukcji kosztów ZUS, co uwzględniono w przychodach operacyjnych.

Pod koniec II kw. br. doszło do zmiany prezesa S4E. Pełniący tę funkcję przez ponad rok Roman Durka został odwołany, a szefem spółki został Stane Brlecic, regionalny dyrektor grupy Also na Europę Wschodnią.

W II kw. 2020 r. S4E zatrudniał średnio 37 osób w przeliczeniu na pełne etaty.