Po wynikach netto pod kreską w 2017 r., 2018 r. i I poł. 2019 r. S4E zamknęło III kw. br. zyskiem w wysokości 123 tys. zł. W analogicznym okresie ub.r. było ponad 600 tys. zł na minusie. Firma osiągnęła także zysk z działalności operacyjnej (134 tys. zł). Marża brutto wzrosła do 8,4 proc. z 6,7 proc. Rentowność poprawiła się przy sprzedaży mniejszej o 7,9 proc. niż w III kw. ub.r. (41,77 mln zł).

Zarząd informuje w raporcie finansowym, iż w III kw. br. spółka kontynuowała działania w celu zwiększenia marży i redukcji kosztów. Ograniczono zwłaszcza koszty ogólnego zarządu – o blisko 0,5 mln zł, a w ujęciu kwotowym marża wzrosła o 0,5 mln zł, do 3,5 mln zł. Mniejsze przychody niż w ub.r. wyjaśniono koncentracją VAD-a na podstawowej działalności w dystrybucji IT. W poprzednim kwartale dokonano odpisu związanego z nakładami na projekty energetyki odnawialnej.

Zadłużenie netto spadło o ponad 5 mln zł na koniec III kw. br., co zmniejszyło koszty finansowe spółki.

Na początku lipca br. S4E przeszedł pod kontrolę Also, pozostanie natomiast samodzielnym podmiotem.