W 2019 r. S4E odnotowało blisko 152 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 29 proc. wobec 2018 r., czyli sprzedaż mniejszą o blisko 63 mln zł. Znacznie poprawiły się natomiast wskaźniki rentowności.

Marża brutto podskoczyła z 8,1 proc. do 10,9 proc., ponieważ zysk brutto na sprzedaży wyniósł tylko niespełna 1 mln zł mniej niż w 2018 r. (16,6 mln zł, -5 proc. r/r), co spółka tłumaczy z koncentracją na wysokomarżowych projektach i odejściem od projektów wykonawczych w obszarze efektywności energetycznej.

Znacznie, o 2,9 mln zł, zredukowano koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, które skompensowały niższy poziom marży brutto.

Odpis ściął zyski

S4E w 2019 r. miał stratę netto ponad 1,7 mln zł, na co wpływ według zarządu miały odpisy aktualizujące wartość należności oraz projektów energetycznych (w pierwszym półroczu 2019). Strata w sumie okazała się jednak ponad dwukrotnie mniejsza niż w 2018 r.

EBITDA wyniosła 1,3 mln zł, dwa razy więcej niż w 2018 r. Po wyeliminowaniu efektu wspomnianego odpisu aktualizującego wynik był 2,3 mln zł na plusie.

S4E znacznie zmniejszyło koszty finansowe (o 1,8 mln zł) i zadłużenie netto (o blisko 0,7 mln zł).

Wpływ na wyniki miała również m.in. reorganizacja modelu sprzedaży, cięcie kosztów działalności operacyjnej i inwestycje w kompetencje inżynierów i konsultantów.

 

Fokus na "rdzenne technologie"

S4E "wraca do korzeni", koncentruje się "na rdzennych technologiach" i obszarach, w których posiada największe doświadczenie i kompetencje, czyli na dystrybucji z wartością dodaną IT – komentuje najnowszy bilans prezes Roman Durka w liście do akcjonariuszy.

Informuje, że VAD ograniczył działalność w obszarach energetyki, które według niego nie przyczyniły się oczekiwanych zwrotów. "Zawieszenie projektów miało negatywy wpływ na osiągnięte w 2019 r. wyniki (odpis aktualizujący)" – wyjaśnia szef spółki.

W efekcie tego czynnika, a także selektywnego podejścia do realizowanych projektów oraz zmian w strukturze spółki nastąpił spadek przychodów. Wpływ tych zjawisk na wyniki jest krótkoterminowy – ocenia prezes. Zauważa, że mimo spadku obrotów wzrosła marża na sprzedaży, zmniejszyły się koszty, EBIDTA była wyższa niż w ub.r.

W 2019 r. według prezesa S4E odnotowało dynamiczny wzrost w segmencie Hitachi Vantara, Commvwault, Quantum i Nutanix i – jak zapewnia – utrzymało dominującą pozycję w obszarze rozwiązań Huawei Enterprise Business Group. Do tego dzięki istotnej roli rozwiązań Dell EMC udało się zdywersyfikować źródła przychodów – twierdzi szef spółki.

 

Razem z Also za granicę

Roman Durka podkreśla wsparcie grupy Also i możliwość korzystania z jej międzynarodowych doświadczeń i silnego potencjału ekonomicznego. Obecnie Also Polska ma ponad 80 proc. udziałów w S4E.

"Zamierzamy budować synergię w ramach grupy Also, w tym oferować usługi profesjonalne, utrzymaniowe oraz szkoleniowe innym spółkom z grupy poza granicami Polski" – zapowiada prezes.

Partner serwisowy poprawia marżowość

Prezes deklaruje, że ambicją VAD-a jest realizowanie wraz z partnerami dużych, kompleksowych projektów IT.

"Poszerzamy współpracę z dostawcami, którzy umożliwiają podniesienie naszej wartości dodanej w projektach, poprzez m.in. powierzenie nam roli partnera serwisowego. Ten model ma zdecydowanie pozytywny wpływ na marżowość prowadzonych projektów" – wyjaśnia Roman Durka.

Zapowiada dostarczanie partnerom narzędzi, które pomogą im efektywnie działać na rynku. 

"W 2020 roku spółka wchodzi z istotnie niższą bazą kosztową, stabilnymi i dostępnymi liniami finansowania projektów, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość." – uważa szef S4E.