W 2018 r. S4E wypracował 215 mln zł przychodów, o 13 proc. więcej niż w 2017 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 17,4 mln zł (8,1 proc. marży) wobec 19,2 mln zł (10 proc.) w poprzednim roku. VAD z grupy ABC Data pogłębił jednak stratę netto. Wyniosła ona w 2018 r. 3,8 mln zł wobec 1,8 mln zł w 2017 r.

Prezes S4E Paweł Piętka w liście do akcjonariuszy wyjaśnia ujemny wynik inwestycjami w nowe obszary działalności i niekorzystnymi zmianami kursów walut w I poł. 2018 r. Straty z tytułu różnic kursowych w tym okresie wyniosły 1,4 mln zł. W II poł. roku już ich jednak nie było. Warto przypomnieć, że w połowie ub.r. doszło do zmiany szefa finansów spółki.

Prezes zapewnia, że wprowadzono skuteczne zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, co zapobiegnie w przyszłości podobnym problemom. Przekonuje ponadto, że inwestycje w nowe obszary biznesowe już przynoszą korzyści, jest dobra perspektywa projektów na 2019 r.

"Naszą ambicją jest realizowanie wraz z partnerami dużych, kompleksowych projektów IT. Chcemy mieć wyspecjalizowany i transparentny kanał sprzedaży" – deklaruje szef spółki.

Ocenia, że krakowska firma umocniła się na rynku VAD. "Wszystkie dojrzałe linie produktowe, czyli Dell, Huawei i Commvault, notują wzrosty i dobre perspektywy na rok 2019." – twierdzi prezes.

"Rok 2018 kończymy sukcesami w obszarach biznesowych dotychczas nieeksploatowanych przez żadnego z konkurencyjnych dystrybutorów." – zapewnia Paweł Piętka.

Jako jedną z najważniejszych referencji pozyskanych przez S4E w ub.r. wymienia zakończony projekt termomodernizacji jednego z obiektów kościelnych w diecezji płockiej. Spółka negocjuje kolejne inwestycje z diecezjami. Liczy też na nowe projekty termomodernizacji.

Prezes podkreśla rolę S4E w grupie ABC Data i postępującą synergię firm. ABC Data wchłaniając spółkę celową SPV Sail, powołaną w ramach akwizycji S4E w 2016 r., przejmuje bezpośrednią kontrolę na VAD-em.

Zarząd VAD-a ocenia, że planowana transakcja sprzedaży ABC Daty (obejmuje także S4E) będzie miała korzystny wpływ na sytuację finansową S4E i działalność spółki. Poprawi się także jego zdaniem ocena ze strony banków i instytucji finansowych. Jednak, jak zauważono, kierunek rozwoju krakowskiego VAD-a będzie zależeć od nowego właściciela.