S4E zawarł umowę dystrybucyjną z Hitachi Vantara Austria. Kontrakt pozwala na dystrybucję produktów firmy na terytorium Polski. Umowa została zawarta na czas 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy. Hitachi Vantara to koncern powołany w ub.r., który połączył Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group oraz Pentaho.

Umowa między firmami dotyczy rozszerzenia wsparcia narzędzi do zarządzania danymi, oferowanymi dotychczas przez spółkę wspólnie z Commvault, o platformę sprzętową klasy premium. Hitachi Vantara wejdzie w skład rozwiązań skupionych w pionie CNQ w S4E (Commvault, Nutanix, Quantum).

Dystrybutor deklaruje również, że chce być aktywnym graczem na rynku rozwiązań BI, które dostarcza Hitachi Vantara (oprogramowanie Pentaho).

W ocenie zarządu umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe spółki w 2019 r.

Ostatnio VAD z grupy ABC Data pokazał stratę. W II kw. br. S4E zwiększyło przychody ze sprzedaży o 65,5 proc., jednak ze względu wzrost kosztów wynik netto był na minusie (-2,64 mln zł przy 71,45 mln zł przychodów).

Ujemny był również bilans netto 2017 r.