Piotr Żelakiewicz, prezes iSource'a, otrzymał powołanie do rady nadzorczej S4E ze skutkiem na dzień 17 lipca br. Taką uchwałę podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Piotr Żelakiewicz powrócił do rady nadzorczej S4E. Zasiadał w niej poprzednio od maja 2017 r. do listopada 2018 r. Kieruje iSource'm od 2014 r.

Zarówno S4E jak i iSource to spółki z grupy ABC Data. Udziały w nich przejdą pod kontrolę Also Holding.