W dniu 18 czerwca br. rada nadzorcza S4E odwołała z funkcji prezesa zarządu Romana Durkę. Pełnił ją od maja 2019 r. (a wcześniej był p.o. prezesa). Spółka nie podała powodu zmiany. Poprzednio Roman Durka był m.in. szefem Kapscha, Fujitsu, Sun Microsystems, Della w Polsce.

Jednocześnie na stanowisko prezesa zarządu S4E został powołany Stane Brlecic, na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

Stane Brlecic od stycznia 2015 r. w grupie Also pełni funkcję dyrektora regionalnego na Europę Wschodnią. Odpowiada m.in. za proces ekspansji i integracji grupy. Zasiada również w zarządzie lokalnej spółki Also na Litwie (Also Lithuania). Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu w Also Polska (do 2018 r.) oraz dyrektora generalnego w Also Slovenia.

Przed dołączeniem do Also Stane Brlecic zajmował stanowiska dyrektorskie w strukturach HP w Słowenii.

Nowy szef S4E jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Lublanie.

S4E wszedł do grupy Also w ub.r. Pozostał natomiast odrębnym podmiotem.

W I kw. 2020 r. S4E osiągnął 19 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 37 mln zł w analogicznym okresie ub.r. VAD poprawił natomiast rentowność sprzedaży. Marża brutto wzrosła do 13,3 proc. z 8,4 proc. w ub.r. Strata netto była natomiast podobna jak w ub.r. (0,44 mln zł wobec blisko 0,4 mln zł).

Roman Durka jako szef spółki deklarował "powrót do korzeni", czyli koncentrację na obszarach IT, w których VAD posiada największe doświadczenie i kompetencje. Ograniczono działalność w segmencie energetyki oraz niskomarżowe projekty, co skutkowało sporym spadkiem obrotów.