W dniu 16 kwietnia prezes S4E Paweł Piętka złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. Wiceprezes ds. finansowych Aneta Bartnicka również zrezygnowała. Odejdzie ze spółki z dniem 10 maja br.

Krakowskim VAD-em pokieruje teraz Roman Durka. Jest przewodniczącym rady nadzorczej S4E (od listopada ub.r.) i został oddelegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu na czas 3 miesięcy. Roman Durka ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. W Polsce był m.in. szefem Kapsch BusinessCom, Fujitsu, Sun Microsystems, Nortela, Clearwire i Della. Ostatnio był dyrektorem operacyjnym Mellon Poland (2017 – 2018) i wiceprezesem Sygnity (2015 – 2017).

Do zarządu S4E z dniem 11 maja na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych wejdzie Marcin Sobka, dyrektor kontrolingu i raportowania grupy ABC Data. Od połowy 2017 r. jest w radzie nadzorczej VAD-a.

Paweł Piętka był związany z S4E od 14 lat. Od 2014 r. był prezesem spółki. Za jego kadencji S4E weszło do grupy ABC Data, w wyniku umowy zawartej w 2016 r. Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem sprzedaży, menedżerem ds. kluczowych klientów.

Aneta Bartnicka odpowiadała za finanse spółki. Weszła do zarządu S4E w lipcu 2018 r. Wcześniej przez 7 lat była dyrektorem finansowym w Dimension Data.

W ostatnich kwartałach wynik netto S4E był pod kreską. W 2018 r. VAD pogłębił stratę do 3,8 mln zł z 1,8 mln zł w 2017 r. Marża brutto spadła do 8,1 proc. z 10 proc. przy przychodach wyższych o 13 proc. niż rok wcześniej (215 mln zł). Ujemny wynik wyjaśniano inwestycjami i niekorzystnymi kursami walut w ub.r.

Umowa ramowa w sprawie przejęcia ABC Daty przez Also Holding obejmuje również udziały w S4E. Ostatnio ABC Data przejęła bezpośrednią kontrolę nad VAD-em.