Krakowski VAD z grupy Also pokazał znaczny wzrost sprzedaży i rentowności w pierwszych miesiącach 2022 r.

W I kw. 2022 r. S4E znacznie zwiększył przychody, o 79 proc., wobec analogicznego okresu ub.r., do 56,85 mln zł. Oznacza to sprzedaż wyższą o ok. 25 mln zł przy jednoczesnej poprawie marży (do 11,2 proc.). W efekcie dystrybutor wypracował zyski po stratach w ub.r. (1,9 mln zł wyniku netto).

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były natomiast ujemne i wyniosły -10 mln zł (rok wcześniej 6,8 mln zł na plusie).

Wybrane wyniki S4E w I kw. 2022 r.*

*Raport finansowy za 2021 r. nie został jeszcze zaudytowany. Możliwa jest korekta danych

Dell liderem wzrostu sprzedaży

Jak informuje zarząd w raporcie finansowym, wzrost przychodów został wypracowany przez każdy z segmentów przedsiębiorstwa tj. Dell, HCNQ (Hitachi, Commvault, Nutanix, Quantum) oraz Huawei.

Najbardziej zwiększyła się sprzedaż rozwiązań Della (o 239 proc. r/r jeśli chodzi o obroty).

Nadal nie ma raportu za 2021 r. Audyt jest w toku

Warto jednak zauważyć, że wciąż nie ma raportu finansowego S4E za 2021 r. W marcu br. spółka poinformowała, że dane prześwietla audytor i jeszcze nie zakończył pracy.

Jak podaje VAD, biegły rewident KPMG Audyt prowadzi szczegółową analizę przychodów ze sprzedaży usług, świadczonych przez spółkę i producenta pod kątem prawidłowości ich rozpoznania w badanym okresie.

Wątpliwości audytora co do marży z usług

„Według audytora przychody oraz marża z usług świadczonych we współudziale producenta powinny być rozliczane w okresie świadczenia usługi, a nie tak jak dotychczas w okresie wystawienia faktury” – informuje zarząd S4E.

Jak dodaje, zmiana sposobu prezentacji przychodów i marży może negatywnie wpłynąć na poziom prezentowanych przychodów oraz na wynik finansowy spółki za 2021 rok, a tym samym za I kw. 2022 r.

Jak na razie spółka nie jest w stanie określić wpływu zmiany na prezentowane dane. Zapowiada, że gdy sprawa się wyjaśni, raport zostanie skorygowany.