Walne zgromadzenie akcjonariuszy S4E w dniu 31 grudnia ub.r. powołało członków rady nadzorczej spółki na kadencję, która potrwa do 30 grudnia 2022 r.

Przewodniczącą rady nadzorczej S4E została Hanna Osetek – Pasquet, dyrektor zarządzająca Also Polska. Grupa Also przejęła kontrolę nad krakowskim VAD-em w ramach transakcji zakupu przedsiębiorstwa ABC Daty 1 lipca br. S4E pozostanie jednak samodzielnym podmiotem.

Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej S4E został Dariusz Harbaty, prawnik, specjalista od prawa korporacyjnego w obszarze fuzji i przejęć.

Radę nadzorczą VAD-a tworzą także: Magdalena Świątek, Laurent Mitais oraz Grzegorz Warzocha.