W dniu 3 lipca br. Ireneusz Dąbrowski złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej S4E ze skutkiem natychmiastowym. Nie podał przyczyny tej decyzji.

Ireneusz Dąbrowski kierował organem nadzorczym VAD-a od lipca 2018 r. S4E po transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data, zawartej 1 lipca br., przeszedł pod kontrolę Also Holding.
 
Ireneusz Dąbrowski jest związany z branżą od ponad 40 lat. W latach 90-tych pracował w DHI, a następnie Computer 2000 Polska – od 1999 r. Tech Data Polska. Od 1996 r. do 2011 r. pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego i członka zarządu polskiego oddziału firmy. W latach 1998-2002 i 2008 – 2011 jako dyrektor regionalny odpowiadał za operacje Tech Daty w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, był członkiem europejskiego zarządu Tech Daty.

W 2013 r. był partnerem i dyrektorem sprzedaży w ComCERT, w pierwszym polskim komercyjnym startup'ie zajmującym się usługami bezpieczeństwa IT, a zwłaszcza z dziedziny CERT (Computer Emergency Respons Team). W 2016 r. został przewodniczącym rady nadzorczej ABC Data SA (obecnie Vicis New Investments).

Z rady nadzorczej S4E odchodzi również Maciej Kowalski, partner zarządzający funduszem MCI.EuroVentures.