Walne zgromadzenie akcjonariuszy S4E w dniu 6 lipca br. odwołało z rady nadzorczej spółki Krzysztofa Dzubę, Pawła Ryniewicza, Piotra Żelakiewicza, Andrzeja Bąka i Marcina Sobkę.

Jednocześnie powołało do rady 5 osób na wspólną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą 6 lipca.

Przewodniczącym został Ireneusz Dąbrowski, który od września 2016 r. kieruje radą nadzorczą ABC Daty. Z branżą jest związany od ponad 40 lat. Był m.in. współzałożycielem jednej z pierwszych prywatnych firm komputerowych w Polsce – SPTK Comtech i Comtech. W latach 90-tych pracował w DHI, potem Computer 2000 Polska, który został przejęty przez Tech Datę. Ireneusz Dąbrowski był w kolejnych latach m.in. dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu polskiego oddziału Tech Daty oraz dyrektorem regionalnym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Na wspólną kadencję do rady nadzorczej S4E powołania otrzymali również: Andrzej Bąk (wiceprezes ABC Data Finanse) jako wiceprzewodniczący oraz członkowie rady: Marcin Sobka (dyrektor kontrolingu i raportowania grupy ABC Data), Piotr Żelakiewicz (prezes iSource’a) i Katarzyna Lomankiewicz (dyrektor departamentu skarbu w ABC Dacie).

W ostatnim czasie doszło również do zmian w zarządzie S4E. Funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse spółki na początku lipca br. objęła Aneta Bartnicka.