"Kierunek projektowanych zmian zasługuje na aprobatę" – stwierdza rząd w stanowisku dotyczącym zmian w rękojmi. Zgodnie z projektem nowelizacji kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo od dnia wymiany na rzecz wolną od wad. Np. gdy po roku od zakupu urządzenie zostanie wymienione na nowe w związku z reklamacją z tytułu rękojmi, to jej 2-letni okres biegnie od nowa. Kiedy ten sam klient przyjdzie z wadliwym sprzętem po kolejnych 2 latach i uzyska wymianę, to ma następne 2 lata rękojmi. Może tak robić bez końca. Nie przewidziano ograniczeń co do liczby wymian.

Obecnie projektem "dożywotniej" rękojmi zajmuje się sejmowa podkomisja. W stanowisku w tej sprawie wydanym w marcu Rada Ministrów stwierdza, że według niej wydłużenie terminu odpowiedzialności sprzedawców z tytułu rękojmi poprawi ochronę konsumentów, którzy są słabszą stroną w relacji ze sprzedającym.

Rząd zaznacza, że według uzasadnienia projektu podobna zasada dotyczy gwarancji – jej termin biegnie na nowo od chwili wymiany rzeczy na wolną od wad, zaś przepisach o rękojmi brak jest analogicznej regulacji.

"Taki przepis, zbieżny z regulacją dotyczącą odpowiedzialności z tytułu gwarancji, pozwoli na zwiększenie ochrony konsumentów, a w niektórych sytuacjach w ogóle zapewni realną możliwość korzystania przez nich z uprawnień z tytułu rękojmi" – stwierdza Rada Ministrów.

Kolejnym argumentem "za" jest w ocenie rządzących zmobilizowanie sprzedawców, by oferowali towar lepszej jakości.

"Dla sprzedawców ustawa będzie czynnikiem mobilizującym ich do zwracania większej uwagi na jakość sprzedawanych towarów i nawiązywania współpracy z tymi producentami, którzy są w stanie zapewnić odpowiednią jakość" – stwierdzono w stanowisku dotyczącym nowelizacji.

Rząd liczy także na to, że nowe zasady rękojmi zmotywują producentów do pracy nad jakością swoich wyrobów, więc ustawa sprzyja poprawie jakości towarów na rynku.

Rada Ministrów wskazuje jedynie na potrzebę doprecyzowania określenia "od dnia wymiany", od którego rękojmia ma biec na nowo. Według niej powinno być jasno powiedziane, że chodzi o dzień wydania nowego produktu konsumentowi.

Zarekomendowano przekazanie projektu do dalszych prac. Rząd będzie reprezentowany w tej sprawie przez ministra sprawiedliwości.

Innego zdania jest Konfederacja Lewiatan – według niej konsumenci i tak mają ogromną liczbę uprawnień, zmiany w rękojmi nie zwiększą, lecz pogorszą pewność obrotu gospodarczego. Organizacja przedsiębiorców wskazuje również na ryzyko nadużyć ze strony kupujących.