Blisko 36 proc. badanych obawia się niewypłacalności kontrahentów w IV kwartale. Co trzecia firma zapytana o prognozę swojej kondycji odpowiada, że będzie gorzej – wynika z badania „Skaner MŚP” dla BIG InfoMonitor.

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna konsumentów, rosnące koszty prowadzenia działalności w tym przede wszystkim koszty energii zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności, optymalizacji łańcuchów dostaw i wprowadzania narzędzi pomagających zachować płynność finansową.  

Krąży widmo bankructwa

Blisko co czwarty (22,6 proc.) badany przedstawiciel MŚP widział w tym roku realne ryzyko likwidacji swojego biznesu, podczas gdy w analogicznym okresie w 2020 r., pomimo pandemii, taką perspektywę dostrzegało dwa razy mniej firm (10,6 proc).

Źródło: badanie Skaner MŚP dla BIG InfoMonitor

Powodem jest głównie inflacja (52,2 proc.) i szybko rosnące koszty prowadzenia działalności (43,4 proc.). Pojawiły się też powody dotąd jeszcze niepodnoszone, takie jak konieczność zwrócenia zaliczek za sprzedane towary i usługi.

Wśród przedsiębiorców, którzy najczęściej bali się widma likwidacji biznesu, przeważały mikro- i małe firmy, oraz działające w usługach (28,3 proc.) i transporcie (26,7 proc.).

„MŚP coraz mocniej i szybciej odczuwają podwyżki cen surowców czy energii. Dla wielu z nich utrzymanie biznesu w aktualnych realiach ekonomicznych może być niewykonalne” — komentuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Optymistów nadal 40 proc.

Znacząco spadł odsetek przedsiębiorców, którzy pozytywnie oceniają swoją bieżącą sytuację. Jest ich wciąż sporo – 39,2 proc. – ale to o 13,3 pkt proc. mniej niż w III kw. br.

Z kolei złe i bardzo złe oceny formułuje co dziesiąty badany – w porównaniu do ocen sprzed trzech miesięcy oznacza to wzrost o 2,4 pkt. proc. Najbardziej pesymistyczne nastroje panują wśród najmniejszych firm.

Co trzeci badany (34 proc.) spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej firmy w końcówce roku i to niezależnie od wielkości zatrudnienia czy branży.

Źródło: badanie Skaner MŚP dla BIG InfoMonitor

Realne widmo zatorów płatniczych”

Przedsiębiorcy dostrzegają niepokojące sygnały dotyczące kondycji finansowej swoich kontrahentów. Blisko 36 proc. MŚP ma obawy dotyczące wypłacalności kontrahentów w IV kw. 2022 r.  

„Widmo zatorów płatniczych staje się bardzo realne i stanowi obecnie jedno z kluczowych rodzajów ryzyka” – uważa Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor (Grupy BIK).

O niewypłacalność kontrahentów najbardziej drżą małe (10-49 zatrudnionych) i średnie firmy (50-249). Obawy te rozkładają się dość równomiernie po wszystkich branżach, choć zdecydowanie największy pesymizm w tym zakresie panuje w branży transportowej i przemysłowej.

Źródło: badanie Skaner MŚP dla BIG InfoMonitor

O tym, że coraz więcej firm pamięta o prewencji świadczą dane z bazy BIG InfoMonitor. Zainteresowani prześwietlaniem swoich klientów pobrali od początku tego roku prawie 2,6 mln raportów na temat kondycji finansowej firmy – to o 20 proc. więcej niż przed rokiem.