Globalny rynek zarządzania zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji (AI TRiSM) osiągnie do 2030 r. 7,44 miliarda dolarów. Będzie rósł w średnim tempie 21,3 proc. rocznie w latach 2024 – 2030 – prognozuje Grand View Research.

Zdaniem analityków zapotrzebowanie na bezpieczne i niezawodne aplikacje AI w różnych branżach wskazuje na potrzebę AI TRiSM w celu ograniczenia ryzyka i zapewnienia zgodności, w miarę jak rosną obawy dotyczące stronniczości AI i luk w zabezpieczeniach. Do tego dochodzą wymagania regulatorów.

Trzeba zaspokoić potrzeby branżowe

Ponadto współpraca między dostawcami AI TRiSM i innymi firmami IT stwarza możliwości rozwoju rynku, pomagając zaspokoić konkretne potrzeby branżowe związane z wdrażaniem i rozwojem sztucznej inteligencji. Różne sektory, takie jak opieka zdrowotna, finanse i produkcja, stoją przed wyzwaniami związanymi z zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI. Dzięki współpracy firmy IT mogą dostosowywać AI TRiSM do specyficznych wymagań każdej branży.

Co więcej, pojawienie się podstawowych modeli generatywnej AI stworzyło potrzebę zaawansowanych narzędzi do zarządzania wymianą i przetwarzania danych między użytkownikami a organizacjami.

Firmy ICT w czołówce inwestycji

Wśród użytkowników końcowych segment IT i telekomunikacji miał największy udział w przychodach w 2023 r. Firmy z branży szybko wdrażają rozwiązania AI TRiSM w na celu ograniczenia zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, zabezpieczenia swoich danych i zapewnienia ochrony prywatności.

Rozwiązania z 70 proc. udziału w wydatkach

Jeśli chodzi o komponenty, to w 2023 r. segment rozwiązań był liderem rynku AI TRiSM z udziałem w światowych przychodach 70,7 proc. Reszta to usługi. Oczekuje się, że rosnąca potrzeba automatyzacji procesu tworzenia oprogramowania i pomiaru wiarygodności słabo rozwiniętych modeli uczenia maszynowego będzie napędzać rozwój segmentu rozwiązań.

Na podstawie zastosowań AI TRiSM, segment zarządzania i zgodności miał największy udział w przychodach w 2023 r. Pozostałe zastosowania ujęte w raporcie to: wykrywanie i łagodzenie stronniczości, bezpieczeństwo i wykrywanie anomalii, zarządzanie prywatnością.

Z kolei w zależności od rodzaju AI TRiSM, segment wyjaśnialności miał największy udział w przychodach w 2023 r. Inne to: ModelOps, wykrywanie anomalii danych, ochrona danych, bezpieczeństwo aplikacji AI.

Ameryka Północna zdominowała rynek i miała blisko jedną trzecią udziału w 2023 r.